Kotoraitti - palvelut.

Perhekuntoutus, palveluasuminen ja palvelut perheiden kotiin

Kotoraitin palvelut vastaavat perheiden moninaisiin tarpeisiin. Vahvuutenamme on monipuolinen osaaminen ja pitkä kokemus eri-ikäisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Eri työskentelyiden aikana hyödynnetään Kotoraitin tiloja, joissa on oma huoneisto lasten ja perheiden tapaamisille. Tiloissa on huomioitu erityistarpeet ja kaikki työvälineet ovat helposti käytettävissä.

Perhekuntoutus

Kotoraitin perhekuntoutus on keskeisin ja samalla laaja-alaisin työmuotomme. Kotoraitissa on käytössä perhekuntoutuksen vaiheistettu prosessi ja tuen tarpeen arviointi menetelmä, työskentelyn suunnitelmallisen etenemisen ja laadun varmistamiseksi. Palvelu suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen perheen tarpeiden mukaan. Perhekuntoutuksen tavoitteena on perheen kokonaistilanteen selkiytyminen, lapsen edun toteutuminen ja koko perheen voimaantuminen. Perhekuntoutuksessa perhe muuttaa jakson ajaksi yksikköön, omaan kalustettuun asuntoon.  Jakso on kestoltaan yleensä 3-12 kk.

Perhekohtaisessa työskentelyssä tuetaan mm. vanhemmuuden taitoja ja lisätään vanhempien keinoja arkeen, kohdataan ja kuullaan perheen jäsenet yksilöllisesti, kehitetään perheen keskinäistä vuorovaikutusta ja tuetaan perheen jäsenten hyvinvointia kohti parempaa. Jaksoon sisältyy myös keskustelut Kotoraitin psykoterapeutin kanssa.

Kotoraitin perhekuntoutus on keskeisin ja samalla laaja-alaisin työmuotomme.

Ensikoto

Ensikoto perhekuntoutusjakso on tarkoitettu vanhemmuuden ja arjen hallintaan tukea tarvitseville vauvaperheille. Palvelu suunnitellaan vauvan ikätason ja vanhempien tuen tarpeen pohjalta, perhekohtaisesti.  Tavoitteena on vauvan kehityksen ja kasvun turvaaminen sekä perheen tukeminen vanhemmuudessa.

Ensikoto jakso voi alkaa jo ennen vauvan syntymää, jolloin voidaan valmistautua vauvan tulemiseen perheeseen ja vanhemmuuteen. Perhe muuttaa jakson ajaksi yksikköön, omaan kalustettuun asuntoon.  Jakso on kestoltaan yleensä 3-12 kk.

Ensikoto perhekuntoutusjakso on tarkoitettu vanhemmuuden ja arjen hallintaan tukea tarvitseville vauvaperheille.

Palveluasuminen

Kotoraitin palveluasuminen on tarkoitettu koko perheen tueksi. Palvelu suunnitellaan perhekohtaisesti ja jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioiden. Palveluasuminen soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi päivittäiseen kokonaisvaltaisen kasvatuksen tukemiseen, vanhemman riittävien voimavarojen turvaamiseen tai vauvavuoden haasteisiin.

Kotoraitin palveluasuminen on tarkoitettu koko perheen tueksi.

Tehostettu perhetyö

Perheen kanssa työskentelee nimetty työpari, jonka tukena toimii moniammatillinen taustatyöryhmä. Työskentely suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan. Työskentelyssä pyritään aikaansaamaan tavoitteisiin pohjautuva muutos.

Perhetyö

Nimetty työpari työskentelee perhetyön asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentely painottuu perheen ja sen jäsenten arkielämän hallintaan ja sujumiseen. Perhetyön sisältö määräytyy perheen, sosiaalityöntekijän ja Kotoraitin yhdessä laatimaan suunnitelmaan.

Perhetyössä työskentelee perheelle nimetty työpari perhetyön tavoitteiden mukaisesti.

Tapaamispalvelut

Tapaamispalveluita voidaan toteuttaa joko Kotoraitin tiloissa tai lapsen vanhemman luona. Tapaamiset voivat sisältää yhteistoimintaa, vapaata olemista ja leikkiä tai tuettua vuorovaikutusta yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa laaditun suunnitelman mukaan.

Tapaamispalveluita voidaan toteuttaa joko Kotoraitin tiloissa tai lapsen vanhemman luona.
Kotoraitin yhteystiedot.
Scroll to Top