Perhepalvelukeskus | Kotoraitti.

Perhekuntoutus, palveluasuminen ja palvelut perheiden kotiin

Ilo, asenne, onnistuminen ja osaaminen

Yrityksenä toteutamme toimintaamme niin, että palvelumme ja osaamisemme kehittyvät alan säädösten ja asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Meille on tärkeää kouluttautua voidaksemme tarjota laadukasta ja monipuolista palvelua asiakkaillemme. Haluamme olla yritys, jossa yhdistyy ammattimainen toiminta ja hyvä palvelu sidosryhmien suuntaan.

Kotoraitin arvot

Kotoraitille on tärkeää toimia vastuullisesti ja ammattimaisesti – olipa taustalla minkälainen tarina tahansa.

Kotoraitin toimintaa ohjaava arvoperusta.

Kannustamme myös kehittymiseen ja uuden oppimiseen, olitpa Kotoraitissa missä roolissa tahansa – asiakkaana tai työntekijänä.

Osaaminen

Kotoraitin työntekijät ovat koulutustaustaltaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Erityisosaamista löytyy mm. psykoterapian, vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen, mentalisaation, päihdetyön, vuorovaikutuksen havainnoinnin ja kuntoutuksen, lyhytterapian, nepsyohjauksen, tuen tarpeen arvioinnin sekä erilaisten toiminnallisten menetelmien saralta.

Kotoraitissa on käytössä koulutustarjotin, jonka avulla yksiköiden työtiimit valitsevat ammatillista osaamista täydentäviä ja tiimin tarpeen mukaisia koulutuksia.

Palveluprosessimme ovat mallinnettuja, vaiheistettuja ja laadun näkökulmasta toistettavia työskentelyjaksoja.

Kotoraitissa kohtaaminen ja luottamuksellisen suhteen luominen ovat työskentelyn perusta.

Meidän tiimeistä välittyy leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia.

Keskeisimmät menetelmämme ovat

Työskentelyn perusta

Kiintymyskeskeinen työote lapsen ja vanhemman turvallisen tunnesuhteen muodostumiseksi tai vahvistamiseksi. Lapsen hyvinvointi, tarpeet ja ikätason mukainen kehitys ovat työskentelyn perusta. 

Mentalisaation vahvistaminen, jossa tarkastellaan lapsi-vanhempi vuorovaikutussuhteessa vanhemman kykyä pohtia lapsen näkökulmaa ja kokemusta sekä vanhemman omien tunnetilojen säätelyä.

Kotoraitti - Oma ohjaaja-työskentely lapsen kanssa.

Oma ohjaaja-työskentely lapsen kanssa

Jokaiselle lapselle on työskentelyn osalta nimetty omaohjaaja. Omaohjaaja tutustuu lapseen ja luo vuorovaikutussuhteen perehtyen lapsen elämänhistoriaan, ikätason mukaiseen kasvuun ja kehitykseen, taitoihin ja tuen tarpeisiin. Omaohjaaja suunnittelee ja toteuttaa lapselle tarpeen mukaiset, kuntouttavat työskentelyprosessit.

Kotoraitti - lapsi ja vanhempiryhmat.

Lapsi- ja vanhempiryhmät 

Ryhmätoiminnot ovat kiinteä osa perhekuntoutusta. Lapsille on tarjolla ikätason mukaisesti leikki- ja ulkoiluryhmiä, lapsi – vanhempi ryhmissä keskitytään yhdessä tekemiseen ja jakamattoman huomioon, vanhempien ryhmissä tarkastellaan vanhemmuuteen liittyviä teemoja yhdessä keskustellen ja kokemuksia jakaen.

Vuorovaikutustyöskentely lapsi-vanhempi

Vuorovaikutustyöskentely lapsi-vanhempi

Hoivaa ja Leiki on työmenetelmä vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistamiseksi.

MIM havainnointi lapsi-vanhempi suhde: raskauden aikana, vauva- ja taaperovaiheessa sekä isompien lasten kanssa.

Kotoraitti - perhehetket.

Perhehetket

Yhteinen aika, keskittyminen omaan perheeseen, kohtaaminen ja jakamaton huomio. Perhedynamiikan tukeminen ja vahvistaminen ovat perhehetkien parasta antia.

Kotoraitti - perheohjaus.

Perheohjaus

Perhekohtaista, päivittäistä työskentelyä mallintaen, ohjaten sekä rinnalla tehden perheen arjessa tavoitteiden mukaisesti. Arjen hallinta, rutiinit ja rakenne, lapsen ikätason mukaiset tarpeet ja perhedynamiikka ovat yleisiä perheohjauksen osa-alueita.

Kotoraitti - vanhemmuustyoskentely.

Vanhemmuus työskentely 

Keskustelua vanhemmuuden taitojen äärellä sekä yhdessä toimimista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kotoraitti | yksilö-, pari- ja perheterapia.

Yksilö- pari- ja perheterapia 

Koulutetut psykoterapeutit rakentavat perheen jaksoon soveltuvan terapiajakson osaksi muuta työskentelyä.

Kotoraitti - vanhemmuudenarviointi.

Vanhemmuuden arviointi

Moniammatillisen tiimin toteuttama arviointi, joka sisältää Lapsen Paree Koto® – kokonaisvaltaisen arvion vanhemmuudesta ja suositukset tuen tarpeen pohjalta.

Kotoraitti - Paihdetyokeskustelut.

Päihdetyökeskustelut

Päihdetyöntekijän tai perheohjaajan toteuttama prosessi, jossa työskennellään päihdeteeman ympärillä asiakkaan tilanteen mukaisesti.

Green Care -toiminta

Luodaan elämyksiä ja kokemuksia luonnonympäristössä lapsen tai koko perheen kanssa. 

Kotoraitti - yhteystiedot.
Scroll to Top