Kotoraitti

Ilo, asenne, onnistuminen ja osaaminen

Kotoraitti on yksityinen, täysin kotimainen perhepalvelukeskus, jonka päätoimipaikka ja juuret on Pohjanmaalla. Kotoraitilla on yksiköt Keravalla, Seinäjoella ja Tampereella.

Yrityksenä meille on tärkeää toimia niin, että palvelumme ja osaamisemme kehittyvät alan säädösten ja asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Meille on tärkeää kouluttautua voidaksemme tarjota laadukasta ja monipuolista palvelua asiakkaillemme. Haluamme olla yritys, jossa yhdistyy ammattimainen toiminta ja hyvä palvelu sidosryhmien suuntaan.

Kotoraitin arvot

Kotoraitille on tärkeää toimia vastuullisesti ja ammattimaisesti – olipa taustalla minkälainen tarina tahansa. Uskomme mahdollisuuteen ja muutokseen. On hyvä unohtaa hetkeksi asiakasta ns. määrittävät tekijät ja uskoa siihen, että tilanne voi muuttua ja näyttäytyä aivan toisenlaisena. Haluamme uskoa, että aina löytyy keinoja ja tapoja, uskallusta heittäytyä ja luovuutta yhteisellä matkalla kohti muutosta. Aina voi kehittyä ja oppia uutta, olipa sitten missä roolissa tahansa – asiakkaana tai työntekijänä.

Osaaminen

Pyrimme kohtaamaan perheen monitasoisesti ja jokaista perheenjäsentä yksilöllisesti huomioiden. Moniammatillisuus, kiintymyskeskeisyys ja laajalti tunnustettujen hoitomenetelmien käyttö ovat meille tärkeitä.

Keskeisimmät menetelmämme ovat

Hoivaa ja leiki -menetelmä

Hoivaa ja Leiki on työmenetelmä vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistamiseksi raskausajalla sekä 0-5 -vuotiaiden lasten ja vanhempien välillä.

Yksilö- pari- ja perheterapia 

Koulutetut psykoterapeutit rakentavat perheen jaksoon soveltuvan terapiajakson osaksi muuta työskentelyä.

Vanhemmuus työskentely 

Keskustelua vanhemmuuden taitojen äärellä sekä yhdessä toimimista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kiintymyskeskeinen työmalli

Perustuu vuorovaikutteiseen kehityspsykoterapiaan soveltaen lähestymismallia, jossa kiinnitetään erityistä huomioita lapsen ja hänen hoitajansa välillä kiintymyssuhteen rakentamiseen ja vahvistamiseen. 

Perhehetket

Perheen sisäisten vuorovaikutustaitojen harjoittelemista erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta.


Lapsi- ja vanhempiryhmät 

Yhteisiä leikkejä / toimintaa lapsille ja vanhemmille, joissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja saadaan vertaistukea.

Oma ohjaaja-työskentely lapsen kanssa

Ohjaaja muodostaa lapseen kuntouttavan suhteen työskentelyn ajaksi.

Perheohjaus

Toteutetaan mallintaen, ohjaten sekä rinnalla tehden perheen arjessa tavoitteiden mukaisesti.

Päihdetyökeskustelut

Päihdetyöntekijän tai perheohjaajan toteuttama prosessi, jossa työskennellään päihde- teeman ympärillä asiakkaan tilanteen mukaisesti.

Vanhemmuuden arviointi

Moniammatillisen tiimin toteuttama arviointi, joka sisältää Lapsen Paree Koto® – arvioinnin, kokonaisvaltaisen arvion vanhemmuudesta ja suositukset tuen tarpeen pohjalta.

GREENCARE-TOIMINTA

Luodaan elämyksiä ja kokemuksia luonnonympäristössä lapsen tai koko perheen kanssa. 

Scroll to Top